تماس: 09125537104

خانه خود را ایمن کنید

بیمه خانه آنلاین پوشش بر ساختار و / یا محتویات خانه شما را فراهم می کند،
علیه آتش، سرقت، تروریسم و موارد دیگر.

اطلاعات درخواست شما

لطفا اطلاعاتتان را وارد کنید برای مراحل بعدی، در اولین فرصت با شما تماس میگیرم

بیمه جامع

ملافه به سختی می توانست آن را پوشش دهد و به نظر می رسید که هر لحظه از آن عبور می کرد.

هزینه جایگزینی

قطره باران می تواند شنیده ضربه زدن به پنجره، که باعث شد او را کاملا ناراحت کننده است.

پوشش اختیاری

با این حال سخت او خود را بر روی حق خود انداخت، او همیشه به جایی که او بود رانده شد.

خانواده خود را ایمن کنید

اتاق او یک اتاق انسانی مناسب است اگر چه کمی بیش از حد کوچک آرام ناز است