بیمه عمر من بیمه ما هست . چون بانک ملت از سهامداران این شرکت هست خیالم راحت است.

ستاره امامی
قم

بیمه عمر پاسارگاد تهیه کردم . چون برای عدد پرداخت و روش آن دستم بازتر بود .

زهرا توسلی
مازندران

بیمه عمر من سامان است بخاطر پوشش امراض که خیلی از بیماری های سخت را پوشش می داد.

هانیه امامی
مازندران

بیمه مسئولیت پزشکی من از سامان است. بخاطر درگیری هایی که دارم و نماینده پیگیری که داشت و خیالم از تاریخ های بیمه ام راحت است

فاطمه صمدی
قم

انتخاب من برای بیمه تکمیلی از شرکت سامان بود، چون همه ی پوشش ها را با تعهد معقول تری دارد.

و استفاده از آن در طرف قراردادها هم راحت تر است.

ثنا صالحی
مازندران